Lap bao cao xa thai va giay phep xa thai co moi quan he gi?

Lập báo cáo xả thải và giấy phép xả thải có mối liên quan gì?

Báo cáo xả thải vào nguồn nước là một trong những điều kiện bắt buộc khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ muốn gia hạn giấy phép xả thải . Vậy giữa chúng có mối quan hệ như thế nào? Bài viết dưới đây của Môi trường Lighthouse sẽ giải đáp ngay các thắc mắc trên cho mọi người.

Báo cáo xả thải bao gồm gì?

Tại sao nên lập báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước?

Dựa theo giấy phép xả thải đã được cấp, siêu thị cần lập báo cáo tình hình xả thải để báo cáo tình hình hoạt động xả thải vào nguồn nước của công ty theo từng thời khắc nhất định. Dựa theo các thông báo trong báo cáo, những cơ quan quản lý sẽ dựa vào đó để theo dõi, quản lý, kiểm tra và điều chỉnh nguồn nước thích hợp với những tiêu chuẩn không vượt quá ngưỡng cho phép, đồng thời giảm thiểu và ngăn chặn các ảnh hưởng của nước thải đối với nguồn tiếp nhận.Quy trình thực hiện báo cão xả thải gồm những gì?

 • Tiến hành khảo sát và thu thập thông tin về công trình sở hữu các dữ liệu trong việc lập báo cáo
 • Đo đạc, lấy mẫu, xác định vị trí các điểm quan trắc lấy mẫu
 • Phân tích và kiểm tra chất lượng nguồn nước tại dự án
 • Bản vẽ diễn đạt hệ thống công trình xử lý nước thải
 • Xác định những nguồn gây ô nhiễm
 • Đề xuất phương án và giải pháp hạn chế mức độ ô nhiễm
 • Lấy chiếc và lập lược đồ khảo sát
 • Hoàn thành hồ sơ báo cáo
 • Trình nộp lên cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê duyệt

Một số giấy má cần chuẩn bị để lập báo cáo tình hình xả thải

 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi kết nạp nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý.
 • Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, thoát nước thải, nước mưa.
 • Báo cáo thuyết minh, bản vẽ ngoại hình hệ thống xử lý nước thải.
 • Sổ lưu lượng theo dõi lưu lượng xả thải
 • Các giấy tờ khác mang liên quan.

Tần suất lập báo cáo

 • Báo cáo tình hình xả thải được lập với tần suất 2 lần/năm vào tháng 6 và tháng 12 hoặc 1 năm/lần tùy theo quy định của cơ quan.
 • Việc quan trắc chất lượng nguồn nước sẽ được đánh giá lần lượt 6 tháng/lần nhằm thu thập và phân tách thông tin để đưa vào nội dung báo cáo.

Giấy phép xả thải và các thông tin liên quan

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì?

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là một dòng giấy phép tài nguyên nước mà những cơ sở sản xuất, kinh danh dịch vụ hoặc nuôi trồng thủy sản nếu muốn khởi đầu hoạt động thì nên được cơ quan nhà nước cấp cho. Trong giấy phép sẽ là những điều buộc tuân theo về việc xả nước nhằm bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm cũng như đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân hay tổ chức có liên quan, song song bảo vệ sức khỏe của người dân.

Các đối tượng bắt buộc lập lại hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Khi thay đổi hay điều chỉnh các nội dung như sau thì các cá nhân và doanh nghiệp cần bắt buộc làm cho lại giấy tờ xả thải mới:

 • Tên chủ giấy phép
 • Nguồn tiếp thu nước thải
 • Lượng nước thải vượt quá 25% quy định trong giấy phép
 • Thay đổi các thông số, nồng độ chất ô nhiễm theo quy định trong giấy phép.

Vi phạm những quy định trong xả thải sẽ bị phạt, đình chỉ hoạt động (cụ thể trong NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004) ko kể ấy buộc phải buộc phải khắc phục hậu quả.

Buộc bắt buộc thực hành những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người với thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối có những vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

Buộc nộp lại số lợi phạm pháp sở hữu được do thực hiện vi phạm hành chính đối sở hữu những vi phạm quy định tại Điều này;

Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích chiếc môi trường trong giả dụ sở hữu vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn khoa học môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối sở hữu những vi phạm quy định tại Điều này.

Thời hạn của giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được phê duyệt gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm. Tại thời khắc xin gia hạn, giấy phép xả thải vào nguồn thu nhận cũ buộc phải còn hiệu lực ít nhất 3 tháng.

Để được cấp giấy phép này, bạn phải lập báo cáo xả thải và đây là tiền đề để quá trình được thông qua nhanh chóng nhất. Vì vậy, có thể thấy giữa giấy phép xả thải và báo cáo xả thải có mối quan hệ đặc biệt quan trọng.

Quy trình lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu phải thiết cho việc lập đề án/báo cáo.
 • Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí những điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải).
 • Phân tích, đánh giá, nghiên cứu thuộc tính nguồn nước tại cơ sở.


 • Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.
 • Phân tích, kiểm tra liên quan của hiện trạng xả nước và đề nghị các cách giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn thu nhận do xả nước thải.
 • Lập những sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
 • Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.
 • Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan quốc gia theo quy định.

Hồ sơ buộc phải thiết bắt buộc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Đơn bắt buộc cấp giấy phép;
 • Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối sở hữu ví như chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối sở hữu nếu đang xả nước thải vào nguồn nước;
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước hấp thu tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tách chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối mang nếu đang xả nước thải. Thời điểm lấy chiếc phân tích chất lượng nước ko quá ba (03) tháng tính tới thời khắc nộp hồ sơ;
 • Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải (Trường hợp chưa mang công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép cần nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ).
 • Đối có các ví như xin cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn thu nạp phải có bản gốc giấy phép xả nước thải đã đăng ký trước đó.

Qua bài viết trên, Môi trường Lighthouse hy vọng đã giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của báo cáo xả thải  giấy phép xả thải cũng như mối quan hệ quan trọng giữa 2 loại giấy tờ này. Nếu cần tư vấn hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan đến mối trường, các bạn nhớ đừng quên liên hệ ngay cho chúng tôi nhé.

Nguồn bài viết: blogquyong.com

----Dịch vụ SEO Tổng Thể UAE Media-----
UAE DIGITAL MARKETING AGENCY
- Dịch Vụ Mang Đến Sự Hài Lòng

- Địa chỉ: 58/234 Âu Cơ, p9, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Website: www.uae.com.vn
- Email: [email][email protected][/email]
- Hotline kinh doanh: 0334 07 2727

Nhận xét